Liikennejärjestelyt

Hamkar Traffic Consulting suunnittelee liikennejärjestelyt (liikennemerkit, liikennevalot ja opasteviitat) tie- ja katuosuuksille sekä muille liikennealueille. Suunnitelmissa yritys huomioi liikenteen käyttäjäryhmät, liikenneympäristön sekä muut olosuhteet. Konsultin yksi vahvuusalueista liikennesuunnittelussa on liikenteenohjauslaitteiden tunteminen ja niiden käyttö. Pystyn toteuttamaan asiakkailleni suunnitelman liikennejärjestelyistä, joiden pohjalta asiakkaani voivat rakentaa tai järjestellä tien kohdat turvallisiksi ja toimiviksi tienkäyttäjille. Toteutan suunnitelmia myös yksittäisille tiekunnille sekä suunnittelen tilapäiset liikennejärjestelyt esimerkiksi tietyö tai rakennustyömaiden yhteyteen.

Tielinjaukset

Yritys toteuttaa tie- ja katulinjauksia. Linjaukset pyritään toteuttamaan aina siten, että tuleva tie, katu tai liikennealueen osa on mahdollista toteuttaa olosuhteisiin nähden ongelmitta ja edullisesti. Asiakkaan halutessa, Hamkar Traffic Consulting pystyy toteuttamaan tielinjaukset liikennesuunnitelmineen.

 Joukkoliikenne

Hamkar Traffic Consulting kehittää joukkoliikenneyhteyksiä tekemällä arvioita niiden tarpeellisuudesta eri kohteissa sekä linjaamalla tarvittavat reitit pysäkkeineen. Reittien linjauksissa tavoitteena on, että reitti on nopea ja että reitti tavoittaa yhä useamman matkustajan. Lisäksi yritys pyrkii kartoittamaan tarvittavat liityntäpysäköintipaikat joukkoliikennereittien yhteyteen.

Liikenteen toimenpideohjelmat

Hamkar Traffic Consulting toteuttaa kaupungeille ja kunnille liikenteen toimepideohjelmia. Toimenpideohjelmat toteutetaan yrityksen tekemien kartoitusten pohjalta kunnan alueella. Kartoituksella pyritään löytämään mahdolliset vaaralliset tienkohdat ja muut puutteelliset liikennejärjestelyt. Mahdollisiin vaarallisiin tienkohtiin tai muihin puutteellisiin liikennejärjestelyihin yritys laatii parannus ehdotukset. Asiakkaiden halutessa, toteutan vaarallisista tienkohdista täydelliset liikennesuunnittelut. Toimenpideohjelman tavoite on, että vaaralliset tienkohdat sekä muut liikennejärjestelyt voidaan toimenpideohjelman pohjalta toteuttaa turvallisiksi ja toimiviksi.

Tutkimukset ja raportit

Hamkar Traffic Consulting toteuttaa liikenneaiheisia tutkimuksia sekä raportteja. Yritys on julkaissut 2 englannin kielistä julkaisua. Ensimmäinen julkaisu pyrkii antamaan ohjeita liikennejärjestelmän kehittämiseen ja toisen julkaisun on tarkoitus ohjeistaa kehittämään jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.