Yrittäjä Simo Hamkar on taustakoulutukseltaan maanmittaaja ja koulutettu liikenneopettaja. Maanmittaus ja liikenneopetus tehtävien lisäksi yrittäjältä löytyy työkokemusta myös linja-autonkuljettajan tehtävistä. 

Hamkar Traffic Consulting tarjoaa liikenne konsultointi- ja suunnittelupalveluita  seuraavilla osa-alueilla:

  • Tieosuuksien ja katujen liikennejärjestelyt (liikennemerkit ja opasteviitat)

Yrityksen vahvuusalueisiin kuuluu liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden tunteminen sekä niihin liittyvät lainsäädännölliset suositukset ja vaatimukset. Yritys ottaa myös huomioon eri liikenneympäristöjen tarpeet liikenteen ohjaussuunnitelmissa. Tältä pohjalta yritys pystyy toteuttamaan asiakkaileen turvallisia ja toimivia liikenteen ohjaussuunnitelmia

Toistaiseksi yritys tuottaa itse piirrettyjä (tietokoneella tai käsin) liikenteenohjaussuunnitelmia.  

  • Katu- ja tielinjaussuunnitelmat

Yritys pystyy suunnittelemaan asiakkaileen katu-ja tielinjauksia. Katu- ja tielinjauksiin yritys toteuttaa taustatutkimuksia, kuinka esimerkiksi ympäristö soveltuu kyseiseen käyttöön ja soveltuuko mahdollinen tuleva tie tai katu kyseisiin olosuhteisiin. Yritys pyrkii löytämään asiakkaileen tyydyttävän ratkaisun, jotta tie tai katuosuuden toteuttaminen tulee olemaan asiakkaalle mutkatonta ja edullista. Linjauksissa huomioimme tulevan tie- tai katuosuuden tarvittavat liikennejärjestelyt. Yritys ei toteuta tien rakennus suunnitelmia.

  • Liikenne tutkimukset ja selonteko

Yritys tuottaa liikenneaiheisia selontekoja tutkimusten pohjalta. 

Yritys on tuottanut yhden Englannin kielisen raportin.

  • Pysäköintialueiden liikennejärjestelyt

Yritys suunnittelee pysäköintialueiden liikennejärjestelyitä julkisille ja yksityisille toimijoille. Liikennejärjestelyiden suunnittelussa pysäköintialueilla katsomme pysäköintiruutujen paikat (tarvittaessa kaikille ajoneuvoryhmille) sekä arvioimme liikenneturvallisuuden ja teemme tältä pohjalta tarvittavan liikenteen ohjaus suunnitelman, jotta pysäköintialue ei jää epäselväksi tai turvattomaksi pysäköintialueen käyttäjille.

Yritys ei toteuta pysäköintiruutujen tai muiden tiemerkintöjen merkitsemistä alueelle.  

  • Tietyömaiden liikennejärjestelyt

Yritys pystyy toteuttamaan tilapäisiä liikennesuunnitelmia tietyömaiden yhteyteen. Suunnitelmissa otetaan huomioon tiellä työskentelevien liikenneturvallisuus ja että tilapäiset liikennejärjestelyt ovat selkeitä muille tienkäyttäjille. 

  • Jalankulku- ja pyöräväylien liikennejärjestelyt

Väylien osalta yritys pystyy selvittämään, soveltuuko väylä molemmille liikenneryhmille. Lisäksi yritys pystyy suunnittelemaan opastetun jalankulku- ja pyörätie verkoston sekä etsimmään tilapäiset reitit esimerkiksi tietyömaiden takia.

Jalankulku- ja pyörätieväylien lijaukset toteutetaan katu- ja tielinjausten yhteydessä tai erikseen, kuitenkin samalla menetelmällä.  

  • Joukkoliikenteen ratkaisut ja parantaminen

Joukkoliikenteeseen yritys pystyy suunnittelemaan joukkoliikenteen reitit sekä arvioimaan niiden tarpeellisuuden. Lisäksi yritys pystyy arvioimaan pysäkkien tarpeellisuuden ja tarvittaessa etsimmään sijainnit uusille pysäkeille sekä suunnittelemaan näille turvallisen liikennejärjestelmän.

  • Liikenneturvallisuus suunnitelmat kaupungeille ja kunnille

Yritys tekee liikenneturvallisuus suunnitelmat  kaupungeille ja kunnille. Liikenneturvallisuus suunnitelmissa otetaan huomioon koko liikennejärjestelmä ja yrityksellä on valmiudet luoda strategia aina liikennekasvatuksesta liikennesuunnitteluun, ottaen huomioon kaikki liikenteen käyttäjäryhmät.

Vastaan mielelläni asiakkaiden kysymyksiin. Kysymyksiä ja toimeksiantoja voi jättää sähköpostiini, mikä löytyy yhteystiedot osiosta.